– Tregetim Karburantesh dhe vajrash lubrifikante
– Lavazho me pajisje bashkekohore per te gjithe llojet e automjeteve